Reklama
 
Blog | Michal Berg

10x o sexuálním násilí

Případ Dominika Feriho ukazuje, že sexuální násilí se nevyhýbá žádnému prostředí naší společnosti a mělo by se stát jednom z důležitých témat, podobně jako se tak stalo po dokumentu V síti o sexuálním obtěžování přes internet.

➡️ Je potřeba ocenit, že oběti dokázaly najít sílu o svých traumatech promluvit. Ne proto, že to vedlo k odstoupení Dominika Feriho, ale proto, že jen pokud se další takové případy dostanou na světlo, povede to ke zlepšení situace a méně utrpení do budoucna. Nejbližší dny pro ně budou budou – k velké lítosti – opět těžkou zkouškou a budou vyžadovat hodně sil. O to víc je potřeba si toho kroku cenit.

➡️ Případy sexuálního násilí není možné jakkoli zlehčovat, zpochybňovat nebo bagatelizovat. Vede to k tomu, že se o ně budou pokoušet další, a také se oběti budou nadále obávat o svých zkušenostech mluvit. Obětem je potřeba důvěřovat.

➡️ Není možné svádět jakkoli vinu na oběti. Naopak potřebujeme citlivý přístup, ať už ze strany policie a dalších orgánů, tak ve veřejné debatě. Vědecké poznatky z oboru, který se zabývá obětmi trestných činů, jasně poukazují, že tzv. sekundární viktimizace v podobě obviňování obětí vede k tomu, že se o sexuálním násilí zdráhají mluvit.

➡️ Potřebujeme změnu definice znásilnění. Znásilnění je totiž jakýkoli sexuální akt, který probíhá bez souhlasu zúčastněných. Současná podoba, kdy je potřeba zneužít bezbrannost nebo užít násilí či jim hrozit, je naprosto nedostatečná. Nedostatečné jsou také tresty, které za znásilnění české soudy udělují.

➡️ Diskuse o tom, že sexuální aktivity není možné provozovat bez vzájemného souhlasu, se musí stát základním principem sexuální výchovy mladých. Mnohé případy sexuálního obtěžování nebo násilí si agresoři vůbec neuvědomují, protože s nimi o dané věci nikdy nikdo nemluvil.

➡️ Odstoupení politika v případě takto závažného obvinění musí být samozřejmost a není na místě za něj děkovat.

➡️ Politiku nelze od tohoto tématu oddělit. Nejen proto, že se týká známého politika, ale také proto, že je to právě politická reprezentace, která nastavuje zákony a pravidla společnosti, ve které se sexuální násilí děje.

➡️ V politice potřebujeme více žen i proto, že jsou to ve velké většině ženy, které mají zkušenost ze sexuálním obtěžováním a násilím. Mohou tak se svou zkušeností mnohem lépe promlouvat do toho, jak se téma sexuálního násilí politicky řeší.

➡️ Jakékoli poukazování na načasování zveřejnění nebo na „lživou kampaň“ je nepřijatelným útokem na profesní integritu autorské dvojice článku i obou médií, kde článek vyšel.

Reklama