Reklama
 
Blog | Michal Berg

Kdo otrávil skoro 40 kilometrů Bečvy?

Policie dnes oznámila, že už nalezla kanalizační výpust, ze které se do řeky Bečvy dostal nebezpečný kyanid, který ji otrávil. Nachází se v katastru Juřinky, což je místní část Valašského Meziříčí (nikoli obec, jak se teď všude objevuje). Podle mých nejnovějších informací se jedná o starou kanalizaci, která odvádí odpad až z areálu bývalé Tesly Rožnov.

Věřím tedy, že pachatel, který otrávil skoro 40 kilometrů řeky, bude rychle nalezen a potrestán. Všeobecné naskakování na to, že to „musela být DEZA“ nechám bez komentářů, já jsem si tam radši zajel v pondělí sám a bavil se s rybáři, kteří to taky tak jasně neviděli. Snad to policie vyšetři brzo a tyto spekulace utne.

Nicméně k tomu co je důležité: K otázce trestu se však váže zásadní problém: náš právní řád takový čin v podstatě adekvátně potrestat neumí. Ještě je možné čekat, že pachatel bude obviněn z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (kde je ovšem maximální sazba půl roku nebo zákaz činnosti), bude ale muset být prokázána hrubá nedbalost („Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.“). „Prostá“ nedbalost trestní odpovědnost vůbec nezakládá.

Kromě toho by ale člověk čekal, že obrovskou újmu bude pachatel nucen nahradit v penězích. To se bohužel nestane. Zatímco když bagrista překopne někomu kabel, tak následně zaplatí příslušnou vyčíslenou škodu, při poškození ekosystémů to neplatí. Zákon o životním prostředí totiž předpokládá, že při narušení nebo poškození ekosystému by měl pachatel situaci buď uvést do původního stavu, nebo ji přiměřeně kompenzovat. To se dá předpokládat například když někdo nedovoleně pokácí strom, tak je s přimhouřením obou očí náhradní výsadba někde jinde takovou kompenzací. Jak ale kompenzovat mrtvou řeku?

Co třeba penězi, které si vyžádá její obnova? Zákon uvádí, že je možné nahradit ekologickou újmu v penězích – ale tady přichází ten háček. Nebo spíš pořádný hák. K takové náhradě neexistuje ani po téměř 30 letech prováděcí předpis, který by definoval, jak tu ekologickou újmu spočítat. (Pro právní šťouraly: existuje sice zákon 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ale ten je jen transpozicí evropské směrnice a mnoho případů neřeší, zejména pokud nejsou dotčeny chráněné druhy rostlin a živočichů).

V kostce: abychom se tedy nedivili, že i pokud bude pachatel nalezen, tak jeho trest za otrávení řeky, 30 tun mrtvých ryb a masivní zásah do ekosystémů bude značně neodpovídající. Bečva, to totiž nejsou jen ryby, ale i ledňáček říční, nejrůznější druhy vodních ptáků jako potápky nebo volavky, nebo například vydra, která přišla o potravu. Tohle všechno zůstane zřejmě nepotrestáno.

Nemůžu si navíc odpustit ještě jednu věc. Tématu se, asi i proto, že mezi podezřelými byla i právě Babišova DEZA, chopili i politici, kteří jinak o životní prostředí nezavadí, jak je rok dlouhý. Například poslanec za ODS Stanislav Blaha, který na sociálních sítích tvrdí, že to nenechá bez odezvy a požene to do sněmovny. V té souvislosti bych připomněl, že to bylo právě za vlády ministrů životního prostředí z ODS Chalupy a Drobila, kdy byl zásadně zmenšován rozpočet České inspekce životního prostředí, která tyto a podobné věci má řešit.

A hejtman Čunek, pro kterého jsou jindy ekologické organizace jen uzurpátoři a potížisté? Ten sdílí dojemné záběry otrávené Bečvy a slibuje, jak na všechno dohlédne. Člověk by mu tu starost o životní prostředí skoro i věřil, kdyby nevěděl, že je to stejný Čunek, který před pár týdny zrušil na svém krajském úřadě odbor životního prostředí a sloučil ho se stavebním odborem.

Po jejich ovoci je poznáte, ne podle řečí, které vedou…

PS: pokud budete chtít poslat na obnovu Bečvy nějaký finanční příspěvek, sledujte web rybářů z Hustopečí, na něm by se měla brzy objevit informace o veřejné sbírce.

Reklama